Träningsmaterial

Träningsmaterial under utveckling (J-O Vatn).

Schackborgarmärket

.
Lektion 1 Lär dig hur pjäserna går (pdf) (pdfbook)
Lär dig hur pjäserna går, en pjäs i taget!
Lektion 2 Jägarexamen (pdf) (pdfbook)
För att vinna ett schackparti ska du fånga motståndarens pjäser och framför allt kungen. Här får du lära dig hota och slå en motståndarpjäs.
Lektion 3 Matt med två torn (pdf) (pdfbook)
Lär dina torn att samarbeta. Du blir en mästare på att göra matt! (Denna träning kräver lite mer tränarinsatser.)
Lektion 4 Pjäsernas värde (pdf) (pdfbook)
Vilken pjäs ska jag slå? Ska jag byta en löpare mot ett torn? Att känna till pjäsernas värde gör dig till en bra taktiker.
Lektion 5a Regler: Schack & Matt (pdf)
Hur vinner man ett schackparti? Här får du lära dig reglerna för när det är schack och matt.
Lektion 5b Regler: Patt (pdf) (pdfbook)
Hur vinner man ett schackparti? Här får du lära dig reglerna för när det är patt, ett av sätten när det blir oavgjort (remi). (Häftet innehåller även information om schack och matt, vilket ska tas bort i uppdaterad version.)
Lektion 6 Specialdraget ''rockad''(pdf) (pdfbook)
Rockad är ett drag där man flyttar både sin kung och ett av sina torn. Här får du lära det går till!
Lektion 7 Specialdraget ''en passant'' (pdf) (pdfbook)
Vad är en passant? Här får du lära dig detta specialdrag med bonden!
Lektion 8 Lär dig schackspråket (pdf) (pdfbook)
Lektion 9 Göra matt (under utveckling)
Olika mattbilder, matt på en ruta bredvid kungen (brännmatt) och skolmatt!

Kombinationer

Lektion 1 Gaffel (pdf) (pdfbook)
En gaffel är en kombination där en pjäs hotar (minst) två andra pjäser. Motståndaren hinner inte med att försvara båda två! I steg 1 får du träna på springargafflar.
Lektion 2 Instängning (av löpare) (pdf)
En instängning är en kombination där man stänger in en av motståndarens pjäser. Ofta är det bönderna som stänger in en löpare, så att man sedan kan slå löparen, och det är vad vi övar på här.
Lektion 3 Avdragare (pdf) (pdfbook)
En avdragare är en kombination där två pjäser hjälps åt för att skapa dubbelhot. Man lyfter på en pjäs, och då ''dras skynket av'' och ett bakomvarande torn, en dam eller en löpare skapar ett hot längs en linje, rad eller diagonal. Om flyttar man pjäsen (som skymt sikten) så att den också skapar ett hot så har vi ett dubbelhot!
Lektion 4 Bindning (pdf) (pdfbook)
En bindning är en kombination där man hotar en pjäs som inte kan flytta undan, för då kan du slå en ännu värdefullare pjäs som står bakom. Pjäsen längst fram är alltså bunden, och du kan vinna den i nästa drag.

Mattbilder

Lektion 1 Matt på bakre raden (pdf) (pdfbook)
Matt på bakre raden kan man få in när motståndaren rockerat, och inte skapat något "lufthål" för kungen. Andra namn på denna matt är Matt på sista raden eller Plaskmatt.
Lektion 2 Brännmatt (pdf) (pdfbook)
Brännmatt kallas det när man gör matt på en ruta bredvid motståndarens kung (man står så nära att det ''bränns'').

Försvar mot hot

Lektion 1 Försvar mot hot (1)
Är någon av dina pjäser hotade? Då behöver du försvara dem! Vi tränar på att upptäcka hot, samt två sätt att försvara sina pjäser.
Material: Häftet Vilken pjäs är hotad?
Material: Häftet Hjälp pjäsen som är hotad
Material: Häftet Flytta undan pjäsen som är hotad
Lektion 2 Försvar mot hot (2)
Vi fortsätter att träna försvar mot hot. Här får du se två nya knep på hur man försvarar sig
Material: Häftet Slå pjäsen som hotar
Material: Häftet Ställ emellan en pjäs som skydd

Bondegrupp

Lektion 1 Pjäsernas gång Material: Häftet Pjäsernas gång.
Lektion 2 Knuff För att vinna ett schackparti ska du fånga motståndarens pjäser och framför allt kungen. Här får du lära dig hota och slå en motståndarpjäs.
Material: Häftet Bli en schackjägare.
Vi spelar slagschack för att öva oss att se vilka pjäser man kan slå!
Vill du träna på egen hand? Se videon De tio bästa knepen, del 1 så lär du dig knepet "Ta om det är gratis!"
Lektion 3 Matt med två torn. Att göra matt med två torn mot kung är nästan lika lätt som att gå i en trappa! Ett steg med varannat torn.
Material: Häftet Matt med två torn.
Vill du själv lära dig matt med två torn på 10 minuter, se videon De tio bästa knepen, del 2!
Lektion 4 Schack o matt Du får lära dig de 3 reglerna för "schack och matt".
Material: Häftet Schack & Matt
Lektion 5 Pjäsernas värde Ibland är det bra att ta en pjäs även om det inte är gratis. Lär dig pjäsernas värde så vet du när du ska byta!
Material: Häftet Pjäsernas värde.
Vill du själv lära dig "pjäsernas värde" på 10 minuter, se videon De tio bästa knepen, del 5!
Lektion 6 Rockad Material: Häftet Rockad.
Video: Vill du själv lära dig "Rockad" (och några andra specialdrag) på 10 minuter, se videon De tio bästa knepen, del 6!
Lektion 7 Matt på sista raden Material: Häftet Matt på bakre raden (plaskmatt).
Lektion 8 Brännmatt Material: Häftet Brännmatt.
Lektion 9 Skolmatt (I) Vi lär oss göra skolmatt. Du kan vinna ett schackparti på bara 4 drag!
Material: Bladet Kan vit göra skolmatt? (Jesper Hall).
Material: Bladet Spindelns övnings- och diplomuppgifter (Jesper Hall).
Material: Bladet Lektion: Skolmatt (för tränaren) (Jesper Hall).
Lektion 10 Skolmatt (II) Vi lär oss försvar mot skolmatt.
Material: Se träning Skolmatt (I)
Lektion 11 Patt Lär dig regeln för patt så kan du ibland klara remi när du ligger under.
Material: Häftet Schack & Matt, och Patt! (Endast "Patt" på denna träning. "Schack & matt" har vi lärt oss tidigare)
Lektion 12 Matt med dam och kung mot kung Vi lär oss göra schack och matt med dam och kung mot kung.
Material:

Springargruppen

Lektion 1 Schackspråket Material: Häftet Lär dig schackspråket.
Lektion 2 Specialdraget "En passant" Material: Häftet Specialdraget "En Passant".
Video: Vill du själv lära dig "En Passant" (och några andra specialdrag) på 10 minuter, se videon De tio bästa knepen, del 6!
Lektion 3 Matt med dam och kung mot kung Material: Se videon De tio bästa knepen, del 10!
Lektion 4 Fribonde (Skapa fribonde, Kvadraten) Material: Häftet Skapa fribonde och häftet Kvadraten.
Lektion 5 Försvar mot hot (del I) Är någon av dina pjäser hotade? Då behöver du försvara dem! Vi tränar på att upptäcka hot, samt två sätt att försvara sina pjäser.
Material: Häftet Vilken pjäs är hotad?
Material: Häftet Hjälp pjäsen som är hotad
Material: Häftet Flytta undan pjäsen som är hotad
Lektion 6 Försvar mot hot (del II) Vi fortsätter att träna försvar mot hot. Här får du se två nya knep på hur man försvarar sig
Material: Häftet Slå pjäsen som hotar
Material: Häftet Ställ emellan en pjäs som skydd
Lektion 7 Gaffel
Lektion 8 Avdragare
Lektion 9 Matt med ett torn och kung mot kung
Lektion 10 Bindning
Lektion 11 Instängning
Lektion 12 Mattkavalkad (mattbilder)