Informasjon nr 2                                03.11.2009

 

Hei kjære slekt!
 
Nå når høstmørket senker seg er det kanskje noen som begynner å planlegge sommer 2010 og forhåpentligvis har dere allerede med Slekttreffen 31/7 - 1/8 i kalenderen. Her kommer noen tips vad man kan gjøre i samband med Trøndelagsturen.
 

  
 
 
 
Olavsfestdagene
 
Mange ulike arrangement i Trondheim sentrum   - musikk, konserter, gudstjenester, kurs, handel;  Stiftelsen Olavsfestdagene i Trondheim har til formål å gjenreise og styrke Trondheim som nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum.  "Olavsfestdagene i Trondheim" arrangeres hvert år i i tilknytning til Olsok. Olavsfestdagene i Trondheim skal ha en forankring i den kirkelige, historiske og kulturelle olavstradisjonen. Ut fra den basisen skal Olavsfestdagene i Trondheim hvert år legge vekt på den kirkelige olsokfeiringen i Nidarosdomen, inkludert pilegrimsvandringer, og sørge for å gi publikum et bredt tilbud av kultur og aktiviteter på områder som konserter, teater, ballett, opera, folkelivsprogram, foredrag, utstillinger, kurs, familieprogram og barneaktiviteter.
 
Se etterhvert på hjemmesiden til Olavsfestdagene for detaljer; http://www.olavsfestdagene.no/
 
I samme periode spilles også Spelet om heilag Olav. Spelet om Heilag Olav 2010 oppføres 23., 24., 25. og 29. juli. Se nærmere på http://www.stiklestad.no/
 
Elden handler om den store nordiske krigen og beileringen av Bergstaden i årene fra 1700 til 1721. Carl XII  dør på Fredriksten festning den 11. desember i 1718 og Karolinerna  returnerer ved å gå over  Tydalsfjella tilbake til Sverige  i desember 1718/januar 1719 Historien handler om det som skjedde i Midt-Norge forut for den ufattelige tragedien da rundt 3.000 svenske soldater frøs ihjel i Tydalsfjellene nord for Røros.  Forestillingene fram til 2005 het Det brinner en Eld.   "Veldig sterk historie.  Selv om stykket spilles i måndesskifte juli/august oppleves sluttscenen for publikum som det de er tilstede i Tydalsfjella i januar sammen med soldatene som ender sine dager der.  " Jeg har sett stykket 4 ganger, det beste er å være på premieren, da er det åpningstale + blomster å greier etter forestillinga.  Spillstart ca kl 2130 da det bør bli mørkt for effektenes skyld".  Marie
 
Les mer på  http://www.elden-roros.no/

 
 
* Aktuell informasjon om slekttreffen oppdateres kontinuerlig på hjemmesiden
www.vatn.se

* Invitasjon sendes ut i februar 2010
 
*
Nina Indreråk meddeler følgende på godt trøndersk og ønsker svar senest 27. nov 2009
til e-post: nind_82@hotmail.com
 
" ein teng æ koinnja tænk mæ slekten gjerne får jørrå nå er at skrive litte om kvar ænkelt  å seinje på mail åt mæ, så æ hi te presentasjonen tå kvar ænkelt som kjæm på træff. Navn, alder, kolles grein, ka dæm arbe me, evt famile, busted, ein teng dæm e gla ti å hoillj på me osv. Nina I
 
 
MED VENNLIG HILSEN
 
Nina, Marie, Line, Solrun, Harald og Per