Nyheter 2009

Dato Hendelse Info fra
 

3/12

 

Ola Benan Beitstad 40 år Slektstre
 

16/11

 

Odd Heggim 75 år Slektstre
12/11 Treff med Oslodelen av slekten på Zports Bar/restaurant på Karl Johan Per
 

20/8

 

Gunhild Vatn 40 år Slektstre
 

26/7

 

Synnøve Merethe Kvitvang 40 år Slektstre
 

17/7

 

Anders Vatn 50 år Slektstre
 

15/6

 

Niklas Vatn 10 år Slektstre
 

8/6

 

Margrethe Rapp Stavrum  20 år Slektstre
 

2/6

 

Carl Philip Weisser 50 år og Caroline Wilthorn 10 år Slektstre
 

6/3

 

Rigmor Vatn 70 år Slektstre
 

22/2

 

Per Vatn 70 år Slektstre
 

18/2

 

Inger Vatn 75 år Slektstre
 

8/2

 

Tore Skjæran 40 år Slektstre
 

3/1

 

Ragnhild Skjælaaen Vatn 30 år Slektstre