INFO NR. 2

INFO NR. 2 - Slektstreff for etterkommere etter Lovise og Peder Vatn.

Kjære slektninger

Veiledende påmelding Slektstemme 2005!

Tid: 13.august kl 12.00 - kl 24.00, 14.august kl 10.00 - kl 11.30 Felles frokost + evt konsert

Sted: Sund folkehøgskole, Inderøy

Da har vi i Trøndelagsavdelingen av komiteen avholdt møte hos Liv, lørdag 12. februar. Vi var nesten fulltallig. Vi har nå gjort en del avklaringer og henvender oss til dere alle for å komme videre. Vi har berammet nytt møte til 16. april. Da skal vi lage endelig budsjett. For å få det til er vi avhengig av en del ting. Bl.a. hvem som kommer. Dette blir ingen bindende påmelding, men en veiledende. Nedenfor skal jeg forklare hvorfor vi vil ha det. Vi har fått tilbud fra Sund folkehøgskole, og der er det gratis for barn under 5 år og halv pris for barn opptil 12 år. Sist gikk alle under 12 år gratis og dette vil vi gjerne videreføre, men da må vi vite hvor mange det blir mellom 5 og 12 år og hvor mange voksne det blir til å dele på dette gapet. Jeg vil nå referere noe fra tilbudet fra Sund, slik at dere kan se noenlunde på leia hva det vil koste:

 

Middag kr. 250,- pr. pers (voksne)
Kaffeservering kr. 20,- pr. pers (vi skaffer kaker selv)
Nattmat ca. kr. 70,- pr. pers
Overnatting Sund kr.275 pr.seng i dobbeltrom med oppredd seng. Eneromstillegget er på kr. 75.
Frokost kr. 50,- pr. pers.
Leie av lokaler kr. 900,-.

Vi må til denne prisen skaffe servitører selv. De har vi alt plukket ut fra trøndelagskomiteen (pårørendeforeningen, det vil si ektefeller bl.a.)

Etter frokost søndag: Er været fint er det mulighet til omvisning i Muustrøparken samt konsert. I parken er det amfi med sitteplasser og scene, men ingen instrumenter. Meld gjerne ifra om du/dere kan tenke dere å framføre noe. Det ville jo være flott!!!

Påmelding (veiledende): Frist 1.april 2005 til e-post per.vatn@avinor.no el. tel 905 93 179

Navn (Voksen):
Navn (Barn under 5 år):
Navn (Barn 5 - 12 år):
Evt overnatting på Sund (enkelt- el. dobbelrom):
Frokost Søndag (Ja eller Nei):
Evt matallergi:
Evt konsertframføring:
Reise til Inderøy (Om du/dere har plass i bil for å kunne kjøre sammen):

Med vennlig hilsen

Nils, Jan Ragnar, Nina og Liv