INFO NR. 1

INFO NR. 1 - Slektstreff for etterkommere etter Lovise og Peder Vatn.

Da er vi i gang igjen. Som det ble bestemt sist vi var samlet i 1999 ble samme komité som sist bedt om å stå i spissen for et nytt treff etter 5 år. Vi i komiteen ønsket da å få med noen fra neste generasjon for å ha kontinuiteten videre framover. Disse 4 ble senere valgt inn i komiteen: Nina Indreråk, Harald Vatn Guttu, Marie Stavrum og Per Vatn (fra Västerås, nå bosatt i Røyken).

Noen av oss har en tid hatt kontakt for å finne dato for ny samling. Dette kan selvfølgelig ikke bli i år. Til det har vi fått ut fingeren for sent, men neste år er mulig. Vi har alt bestilt Sund. Det var vi nødt til for der er det nesten fullbestilt allerede nå for neste sommer. Sund er bestilt til lørdag 13. august 2005. Det var ikke mye å velge mellom. Vi vet at det kanskje ikke passer for alle, men vi tror det vil bli vanskelig å finne en dato som gjør det. Den andre helgen neste sommer som da vi bestilte var ledig var midt i juli. Vet ikke om denne helgen er ledig lenger. Kontoret på Sund er pt. stengt i og med at skoleåret er slutt. Vi vil prøve som sist å få til privat innkvartering, men skulle det skjære seg får vi prøve om det kan være ledige rom på Sund. Dette vil vi komme tilbake til.

Ellers kan vi meddele at vi nå er blitt moderne. Vi har egen hjemmeside. Der vil det etter hvert bli mulig å gå inn å få oppdateringer om slektstreffet. Denne siden har følgende adresse: http://www.vatn.se/slekt. Etterpå må en klikke 05 for å komme til rett side. Som dere vil se så har denne adressen se i stedet for no. Det kommer av at denne siden er laget av Pers bror Jon-Olov i Sverige. Det betyr ingen ting. Jeg har vært inne og sjekket og der er den da familien Vatns hjemmeside. Det finns ikke noe på siden ennå, men det kommer, det kommer.

Dette er bare et informasjonsbrev om tidspunkt for at dere kan sette av helgen. Det vil senere når vi har fått til et fysisk møte i komiteen bli lagt innformasjon der det er jo litt geografisk avstand i komiteen, men det skulle kanskje være mulig i løpet av sommeren at de fleste kan møtes i hvertfall. Så over sommeren en gang så kan det for dere som har mulighet være lurt å gå inn på hjemmesiden vår for å se om det er noe nytt. For dere som ikke har Internett-tilgang. Ikke fortvil, vi skal holde dere orientert

Så ber vi denne gangen som sist til våre søsken (altså i Jan Ragnar/Nils/Morten H og Liv-generasjonen) om at dere videreformidler dette nedover i rekkene. Dette brevet blir kun distribuert til denne generasjonen. Det vil bli et voldsomt apparat hvis vi skal kunne finne adressen til alle de unge, dyrt vil det også bli.

Etter hvert vil vi komme tilbake for å be om navn og fødselsdato for de nye i slekten slik at vi får ajourført slektstavlen.

Med ønske om nok et vellykket slektstreff i 2005 hilser vi
For slektstreffkomiteen
Nils, Jan Ranger, Morten Harald, Harald, Per, Nina og Marie

Inderøy, 20.05.2004
Liv